Tachografy cyfrowe

Wszystkie pojazdy ciężarowe zarejestrowane po raz pierwszy po 1 maja 2006 muszą być wyposażone w tachografy cyfrowe.
Nasza firma posiada zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 46/2016 tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji.

Prowadzimy legalizację tachografów cyfrowych.
Zapraszamy również do korzystania z naszych usług w zakresie pobierania danych z kart kierowców i pamięci masowej tachografu cyfrowego.

Urządzenia e-toll

System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie mające na celu realizację poboru opłat za przejazdy po drogach płatnych w oparciu o technologię GPS wyznaczające pozycję użytkownika z wykorzystaniem wirtualnych bramownic, wdrożone i nadzorowane przez Krajową Administrację Skarbową.
System e-TOLL zastąpi oparty na technologii radiowej (DSRC) system viaTOLL i jest dedykowany użytkownikom pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

Przyjedź